Банки продават недвижими имоти


Българска народна банка и Обединена българска банка насрочиха дати за провеждането на търгове за свои недвижими имоти. На 16 март ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за триетажна административна сграда на БНБ с начална цена 712 000 лв. Постройката има и подземен етаж (мазе), като общата й застроена площ е 300 кв.м, а разгърната й застроена площ е 1060.60 кв.м. Депозитът за участие в търга е 71 200 лв. Кандидатите могат да закупят тръжната документация от БНБ срещу 100 лв. в периода от 16 февруари до 16 март. Крайният срок за подаване на оферти изтича в 15.30 ч. на 16 март. Самият търг ще се проведе от 10.00 ч. на 17 март в сградата на БНБ, на пл. "Княз Ал. Батенберг" №1 в столицата.

Обединена българска банка също продава чрез явен търг почивна база, разположена в Родопите. Станцията е разположена на 18 км от Пещера и на 3 км от язовир "Батак". Състои се от две еднакви самостоятелни сгради, които се продават заедно със съоръженията и инвентара в тях. Общата разгърната площ на обекта е 953 кв.м, началната цена е 151 400 лв. Стъпката за наддаване е 1000 лв. Кандидатите следва да са внесли предварително и задатък от 10% от началната цена. Търгът ще се проведе на 2 март от 11.00 ч. в сградата на ОББ на бул. "Мария Луиза"№70.

"Български пощи" също продава своя сграда чрез търг с тайно наддаване. Имотът е с площ 8550 кв. м и се продава заедно с построения в него учебен център "Пощенец". Обектът е разположен в Априлци. Търгът ще се проведе на 7 март. Началната тръжна цена за него е 1 787 534 лв., а депозитът за участие е 17 800 лв. Предложения за участие се подават до 10.30 ч. на 7 март, а в случай че не се явят кандидати, търгът ще се проведе повторно на 14 март. Цената на тръжната документация е 300 лв.

Търгът за имота на "Български пощи" София в зона 15-В-предгаров площад е отложен за 21 февруари. На 14 февруари не се явиха кандидат-купувачи. Началната цена на обекта, състоящ се от земя с площ 15 750 кв. м и две сгради, съответно с площ от по 19 882 кв.м и от 1523 кв.м, е 12 532 100 лв. Депозитът за участие е 120 хил. лв., а документацията е на стойност 1200 лв.


Публикация на 2016-05-25 21:54:41
Източник:


Подобни новини: